Damir Demonja zajedno sa su-autoricom Tatjanom Gredičak iz Ministarstvu turizma Republike Hrvatske, objavio je članak „Exploring the ‘cultural tourism-sustainable development’ nexus: the case of Croatia“ u znanstvenom časopisu Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iasi  – Economic Sciences Section, Vol. 61, No. 2 (2014). Predmetni časopis znanstvena je publikacija Sveučilišta Alexandru Ioan Cuza iz Iasia, Rumunjska, a indeksiran je u bazi SCOPUS.
U članku se, temeljem analize trenutnog stanja kulturnog turizma u Hrvatskoj, raspravlja o implementaciji marketing koncepcije valorizacije kulturne baštine u funkciji održivog razvoja turizma na primjeru Hrvatske.

Share:
Skip to content