Iva Tolić Mandić, mag. oec., stručna suradnica u znanosti, dr. sc. Sanja Tišma, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru i dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom izboru objavili su izvorni znanstveni članak na engleskom jeziku Smart Solutions for Sustainable Tourism Pearls: How to Live Between Culture and Tourism in Dubrovnik u znanstvenom časopisu Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS, koji je indeksiran u bazama Web of Science Core Collection, DOAJ EBSCO Academic Search™ Complete, EconLit, ERIH PLUS i Ulrich’s. Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: Smart Solutions for Sustainable Tourism Pearls: How to Live Between Culture and Tourism in Dubrovnik (srce.hr).

Sažetak

Dubrovnik je jedno od najposjećenijih odredišta na jadranskoj obali. No, velika posjećenost utječe na baštinu grada, a budući da je Stari grad Dubrovnik pod zaštitom UNESCO-a od 1979. godine, važno je postići ravnotežu između turizma i održivosti baštine. Korištenje smart i open podataka može poboljšati upravljanje turističkim tokovima na lokalitetima kulturne baštine.

Cilj ovoga rada je identificirati inovativna rješenja, uz podršku novih tehnologija i big data, kako bi se smanjili negativni utjecaji turizma na lokalitete kulturne baštine. Definiran je skup indikatora i predložen je holistički model za analizu tih podataka i njihovo korištenje u održivom upravljanju gradovima kulturne baštine. Novo razvijeni pametni holistički modeli predstavljeni su u primjeru Grada Dubrovnika budući da je on velikim dijelom usmjeren turizmu. Analiza turističkih tokova u Gradu Dubrovniku rađena je prema sustavu indikatora koji je izradila Agencija za održive mediteranske gradove i teritorije u okviru Interreg Mediteranskog projekta HERIT-DATA, a sastoji se od 21 indikatora podijeljenih u 6 grupa. Veliki broj turista utječe ne samo na prostor i infrastrukturu, već i na život stanovnika. Stoga je od najveće važnosti upravljati turizmom na holistički i održiviji način te pronaći ravnotežu između turizma i njegovih gospodarskih doprinosa i održivosti.

Predloženi skup indikatora i novi pametni holistički model pomoći će donositeljima politika, upraviteljima destinacija, gradovima i lokacijama da na pametniji način predvide i upravljaju turističkim tokovima. Rezultati analize pokazali su da prekomjerni turizam u Dubrovniku još uvijek nije utjecao na infrastrukturu i stanje okoliša, ali uvelike utječe na stanovnike grada i njihovu kvalitetu života. Također, pametno rješenje za upravljanje turističkim tokovima u Starom gradu Dubrovniku već postoji, u obliku Aplikacije za predviđanje broja posjetitelja, ali ga treba koristiti na način da se bolje upravlja turističkim tokovima.

Share:
Skip to content