Drugi broj IRMO Briefa analizira hrvatsko-poljsku inicijativu Jadran-Baltik-Crno more koja okuplja dvanaest država Srednje i Istočne Europe. Nakon povijesnog uvoda i pregleda ranijih ideja o povezivanju prostora između tri mora, brief tematizira konkretne prijedloge za ekonomskom suradnjom izložene na inicijalnom sastanku u New Yorku. Na koncu se problematiziraju moguće prepreke u ostvarenju zadanih ciljeva i nude preporuke za djelovanje u razdoblju do idućeg sastanka država uključenih u inicijativu u Hrvatskoj.

POVEZNICE

IRMO Brief

PRILOZI

IRMO Brief 2/2016

Share:
Skip to content