Dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, iz Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose, zajedno s Robertom Baćcom, mag. oec., samostalnim konzultantom, objavio je izvorni znanstveni članak Turističko brendiranje destinacije na primjeru Podravine u znanstvenom časopisu „Nova prisutnost – Časopis za intelektualna i duhovna pitanja“, koji je indeksiran u bazama Web of Science Core Collection (WoSCC) – Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, CSA Sociological Abstracts database, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus, HRČAK, Index Copernicus, Religious & Theological Abstracts (Myerstown, USA) i Worldwide Political Science Abstracts, s čimbenicima odjeka u prvom (Q1) (religijske znanosti) i drugom (Q2)kvartilu (filozofija).

Sažetak

Podravina kao kulturno-povijesni pojam prepoznatljivo je zemljopisno područje u Republici Hrvatskoj koje obuhvaća teritorij između rijeke Drave, gore Bilogore i Kalničkog gorja. Danas je ovo područje dio jedinstvene administrativne i političke cjeline Koprivničko-križevačke županije. U turističkom smislu Podravina predstavlja zasebnu cjelinu, posebno povijesno, kulturno, prirodno i socijalno odredište s vlastitim specifičnostima i resursima. Turistički gledano, Podravina još nije iskoristila svoju konkurentsku prednost s obzirom na brendiranje, odnosno izgradnju prepoznatljivog imidža te tržišnu prepoznatljivost i pozicioniranost. Brendiranje Podravine predstavlja osmišljavanje konkurentnog identiteta koje će diferencirati ovo odredište od svih drugih. Sam brend određuju osnovne karakteristike odredišta, njegove prednosti koje proizlaze iz resursne osnove, što je njegova osobnost, i čine ga prepoznatljivim i različitim od konkurenata. U tom smislu potrebno je detektirati i definirati Točke jednakosti (Points of Parity) i Točke različitosti (Points of Difference) temeljem kojih bi odredište Podravina izgradila svoje vrijednosti i prepoznatljivosti u turističkom smislu. Za uspješno brendiranje Podravine kao turističkog odredišta potrebno će biti definirati čimbenike brendiranja koji su ključni za izgradnju brenda.

POVEZNICA:

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=20205

Share:
Skip to content