Šesti broj IRMO Brief-a autora mr.sc. Krševana Antuna Dujmovića bavi se sa Iranom nakon ukidanja međunarodnih sankcija u siječnju 2016. te učincima na globalna energetska tržišta. U Brief-u autor navodi kako će ponovo pojavljivanje Irana na svjetskim tržištima nafte i plina imati značajan učinak na globalno tržište energentima i na svjetsku ekonomiju uopće, budući da ova zemlja čuva druge najveće zalihe prirodnog plina u svijetu, kako i četvrte najveće zalihe sirove nafte. Kako Iran ima mogućnost da poveća svoju proizvodnju energenata na znatno veću razinu u odnosu na period od 2012.-2015. godine, kada je režim sankcija bio najrigidniji, Iran će nastojati da ponovno zauzme svoj udio na globalnom tržištu, doprinoseći na taj način konkurenciji među regionalnim igračima, zemljama izvoznicama nafte i plina sa Bliskog istoka. Iransko otvaranje  na globalnom energetskom tržištu će također doprinjeti trenutnoj zasićenosti te nestabilnim cijenama nafte na tržištima.

POVEZNICE

IRMO Brief

PRILOZI

IRMO BRIEF 06/2016

Share:
Skip to content