Treći broj IRMO Briefa analizira izazove i mogućnosti pred Strategijom Energetske unije EU-a. Nakon što je u veljači 2015. pokrenula Strategiju Energetske unije, Europska unija suočila se u rujnu 2015. sa neočekivanim izazovom udružene njemačko-ruske inicijative za izgradnju plinovoda Sjeverni tok 2. Brief sa bavi odgovorom zemalja istočne Europe na Sjeverni tok 2, budući da ove zemlje gledaju na ovaj projekt kao prijetnju svojoj energetskoj sigurnosti. Konačno, autor analizira važnost Južnog plinskog kooridora EU-a, te ulogu koju plin iz Kaspijskog jezera ima u energetskoj sigurnosti Europe.

POVEZNICE

IRMO Brief

PRILOZI

IRMO Brief 3/2016

Share:
Skip to content