U izdanju Instituta za razvoj i međunarodne odnose – IRMO objavljen je Vodič za radnike o europskim radničkim vijećima, autora Hrvoja Butkovića, Višnje Samardžije i Ivane Rukavine. Ova publikacija rezultat je istraživačkih aktivnosti provedenih u Hrvatskoj u sklopu projekta „Unapređivanje kvalitete i stupnja zastupanja zaposlenika kroz organizacijske prilagodbe i učinkovito korištenja Europskih radničkih vijeća (ERV) od strane aktera industrijskih odnosa”  (referentni broj vs/2020/0040).

Primarni je cilj vodiča educirati radnike multinacionalnih kompanija o ERV-ovima i mogućnostima njihova eventualna uspostavljanja. U prvom poglavlju razmatra se širi značaj europskih radničkih vijeća analiziranjem njihovih temeljnih karakteristika i funkcionalnih aspekata. Drugo poglavlje posvećeno je pravnim temeljima na kojima počiva rad ERV-ova. Konačno, u trećem poglavlju iznose se najvažniji nalazi terenskog istraživanja provedenog u Hrvatskoj.

Share:
Skip to content