U  Nakladi Jesenski i Turk Paško Bilić objavio monografiju “Sociologija medija: rutine, tehnologija i moć”.

‘Sociologija medija: rutine, tehnologija i moć’ metasociologijska je analiza povezanosti sociologijske i medijske teorije.

Knjiga može poslužiti sociologinjama i sociolozima koji su zainteresirani za istraživanje medija, ali i istraživačicama i istraživačima medija koji su zainteresirani za sociološke korijene tog interdisciplinarnog polja.

Share:
Skip to content