Dr.sc. Sandro Knezović iz Odjela za međunarodne ekonomske i političke odnose, u suradnji s portugalskim kolegom (Marco Esteves Lopes), objavio je rad „The European army concept – an end-goal or a wake-up call for European security and defence?” u časopisu Eastern Journal of European Studies, koji je indeksiran u WoS i SCOPUS bazama. Rad analizira genezu koncepta europske vojske u suvremenom međunarodnom strateškom okruženju i sugerira održive modalitete njegovog razvoja u nadolazećem periodu.

POVEZNICA:

Cjeloviti tekst u PDF formatu može se preuzeti ovdje.

Share:
Skip to content