Na ovogodišnjem natječaju programa Erasmus+, Institutu za razvoj i međunarodne odnose odobreno je financiranje dvogodišnjeg projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’. Projekt se sastoji od organizacije različitih tipova događanja, razvitka informacijsko-komunikacijske platforme te pripreme tematskog broja znanstvenog časopisa. Uz poslijediplomski tečaj na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, organizirati će se masterclass u Zagrebu u suradnji sa Akademijom dramske umjetnosti (ADU); tri predavanja/debate u suradnji sa partnerskim organizacijama u Rijeci, Zadru i Zagrebu; početni (kick-off) i završni (wrap-up) događaj u Zagrebu te radni sastanci i umrežavanja.

Voditeljica projekta: dr. sc. Jaka Primorac, viša znanstvena suradnica, Odjel za kulturu i komunikacije

Share:
Skip to content