grb zadra

Trajanje projekta: 25.10.2022. – 25.10.2023.

Naručitelj: Grad Zadar

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Osnovni ciljevi projekta su pridonijeti kvaliteti izrađene Strategije kroz pružanje argumentirane ocjene relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti i koherentnosti strategije. Radi se ujedno o ključnim kriterijima prethodnog vrednovanja strateškog dokumenta a Strategija će se sagledati i s aspekta kriterija djelotvornosti i učinkovitosti u mjeri u kojoj je to moguće u fazi stvaranja Strategije. Projektom će se ujedno nastojati pridonijeti porastu razumijevanja o cjelokupnom procesu strateškog planiranja i vrednovanja strateškog dokumenta na području koje pokriva urbano područje Zadar.
Aktivnosti će obuhvatiti ocjenu svih ključnih priloga na izradi Strategije – od samog tekstualnog dijela Strategije i analize stanja, SWOT analize, ocjene analize razvojnih potreba i potencijala, ocjene strateškog okvira razvoja urbane aglomeracije u navedenom razdoblju – vizije, strateških ciljeva i provedbenih mehanizama/ključnih područja intervencije, ocjene indikativnog financijskog plana, pokazatelja i dr. Pri tome će se pozornost dati primjeni evaluacijskih pitanja u okviru prethodno spomenutih evaluacijskih kriterija, s posebnim naglaskom na kriteriju relevantnosti, konzistentnosti te koherentnosti/usklađenosti strategije kako bi se osigurala neophodna unutarnja interventna logika strateškog dokumenta.

Share:
Skip to content