Trajanje projekta: 01./2010. – 12./2010.

Naručitelj: Nacionalno vijeće za konkurentnost

Voditelj projekta: dr. sc. Krešimir Jurlin

U okviru dugogodišnje suradnje s Nacionalnim vijećem za konkurentnost, tijekom 2010. godine vođeno je kontinuirano istraživanje faktora i rezultata konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Provedena su ciljana istraživanja i napisani kratki izvještaji analize rezultata Globalnog izvješća o konkurentnosti WEF-a 2009./2010., kao i Godišnjaka svjetske konkurentnosti IMD-a i promjene pozicije Hrvatske. Proveden je istraživački rad pripreme statističkih indikatora za Hrvatsku, kao input za Godišnjak svjetske konkurentnosti IMD-a. U okviru aktivnosti Nacionalnog vijeća za konkurentnost u izradi dokumenta „Povelja za novi početak“, provedena je revizija definicije ključnih indikatora i analiza ostvarivosti simulacije razvojnih projekcija.

Share:
Skip to content