Trajanje projekta: 09./ 2001. – 05./2002.

Naručitelj: CERGE-IE / Svjetska banka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Izvor financiranja: CERGE-IE / Svjetska banka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Partneri: ECODES-Agriconsulting, Bruxelles, Belgija; Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Cilj projekta je utvrditi glavne uzroke niskog broja odobrenih kredita malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj. Analizirajući strukturalne odnose među njima i na taj način pružajući znanstvene dokaze potrebne za osmišljavanje i provođenje financijske politike za mala i srednja poduzeća. Metodološki, ne može se procjenjivati vjerojatnost ili izgledi za prihvaćanje kreditnog programa s obzirom na njihova svojstva zbog dosljednosti u procjeni kriterija i općih stavova banaka prema kreditiranju malih i srednjih poduzeća, no to su ključna istraživačka pitanja. Ovi se problemi mogu izbjeći korištenjem modeliranja strukturnih jednadžbi s latentnim varijablama.

Vrsta usluga

  • razvoj sveobuhvatne baze podataka o MSP kandidatima za kredite (3.600), s time da 12 indikatora proizlazi iz kreditnog programa “Gruda snijega”
  • prikupljanje podataka (u 21 županiji), s CAPI metodom / podaci prikupljeni od regionalnih ureda županija i komercijalnih banaka
  • analiza podataka i procjena ekonometrijskih modela latentnih varijabli
  • određivanje strukture primjene kredita, uspoređujući regije i banke
  • ispitivanje dosljednosti primjene kredita usporedbom kriterija preko poslovnih banaka
  • prezentacija rezultata projekta / objavljivanja izvještaja
Share:
Skip to content