logo

Trajanje projekta: 31.12.2023. – 30.12.2027.

Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Voditelj projekta: Dr. sc. Paško Bilić

Sažetak:

Digitalni podatci distribuirani s pomoću internetskih platformi, pametnih telefona i drugih naprava postali su izvor intenzivne komercijalizacije i razvoja javnih infrastruktura u razvijenim zemljama. Podatci su nužni za razvoj algoritama kojima se strojnim učenjem i obradom prirodnog jezika konstruira umjetna inteligencija, zamjenjuje spora ručna obrada podataka i pružaju novi analitički uvidi. S obzirom na to da sve više podataka postaje dostupno u digitalnim formatima, često se tvrdi da će podatci postati pokretač ekonomskog rasta i dobrobiti. Međutim, ekonomski i društveni razvoj nije izravna primjena računalnih metoda, nego složen proces koji ovisi o brojnim društvenim čimbenicima. Razumijevanje uloge podataka u društvu predmet je intenzivnih rasprava i istraživanja infrastruktura te kritičkih istraživanja podataka i platformi. Projektom DEVELOPER provest će se interdisciplinarna analiza iz perspektive društvenih znanosti. Istražit će se uloga podataka u društvu na razini institucija (zakona i tržišta), organizacija (privatnih i javnih) i svakodnevnog života građana. Pritom će se izbjegavati utopijska i distopijska razmišljanja o velikim podatcima kako bi se empirijski istražilo čimbenike koji unaprjeđuju ili sprječavaju razvoj podatkovnih infrastruktura i njihovu ulogu u stvaranju privatnog i javnog bogatstva. Primijenit će se eksplorativni, sekvencijalni idejni nacrt mješovitih metoda sa svrhom razumijevanja normi, vrijednosti, iskustava i praksa povezanih sdigitalnim podatcima i podatkovnim infrastrukturama. Unaprijedit će se i poboljšati znanje u znanstvenoj zajednici o podatkovniminfrastrukturama u postsocijalističkim zemljama ekonomske periferije Europske unije. Empirijskim istraživanjima doprinijet će se daljnjem razvoju strateških planova Europske komisije i Nacionalne razvojne strategije kako bi se omogućila bolja regulacija, poboljšali organizacijski i radni uvjeti i građani uključili u digitalne usluge.

Ciljevi:

 • Istražiti kako su digitalni podatci regulirani i vrednovani u zakonima i na tržištima.
 • Istražiti iskustva rada s podatcima u privatnim i javnim organizacijama.
 • Ispitati ulogu podataka u svakodnevnom životu građana.
 • Sistematizirati rezultate za bolje razumijevanje razvojne uloge podataka.
 • Dati preporuke za javne politike i razvoj podatkovnih infrastruktura.

Istraživački tim:

 1. dr. sc. Paško Bilić, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (PI)
 2. dr. sc. Krešimir Krolo, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru
 3. dr. sc. Tomislav Medak, Multimedijalni institut, Zagreb
 4. dr. sc. Iva Nenadić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 5. dr. sc. Antonija Petričušić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. dr. sc. Jaka Primorac, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb
 7. dr. sc. Toni Prug, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 8. dr. sc. Ivan Puzek, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru
 9. dr. sc. Mislav Žitko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 10. dr. sc. Tanja Vučković Juroš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. dr. sc. Valentina Vučković, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Share:
Skip to content