Trajanje projekta: 09./2010. – 09./2015.

Naručitelj:  Europski parlament

Voditeljica projekta:  dr. sc. Aleksandra Uzelac

U okviru ugovora “External Expertise Services Relating to Culture and Education Policies“ Lot 4 (Culture) IRMO Europskom parlamentu pruža nezavisni ekspertni konzalting za pitanja koje Europski Parlament ima u području kulture i kulturnih politika. Vrste ekspertize u okviru ovog ugovora uključuju male, srednje i velike briefing notes te i analitičke i istraživačke studije. Trajanje ugovora je 60 mjeseci. Od početka ugovora do sada na traženje Europskog parlamenta izrađeni su detailed briefing note „Culture Strand of the Creative Europe Progremme 2014-2020“ u 2012 godini, dok je u 2011. godini izrađena studija “Encouraging Private Investment in the Cultural Sector”.

Share:
Skip to content