Trajanje projekta: 13.05.2021. – 28.02.2022.

Naručitelj: Routledge, Taylor and Francis Group

Voditeljica projekta: dr. scSanja Tišma

Nova knjiga “Economics, Ecology and Policy for the Bioeconomy: A Holistic Approach” za izdavača Routledge, osmišljena je tako da proučava pitanja kao što su:

  1. Definiranje bioekonomije
  2. Policy problemi bioekonomije
  3. Sektorski pristup bioekonomiji
    – Tradicionalni sektori (poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura)
    – Novi sektori u nastajanju (bioenergija, biokemija i biofarmacija)
  4. Holistički pristup bioekonomiji: ekonomski, ekološki, socijalni i tehnološki aspekti

Cilj je napisati knjigu o bioekonomiji koja će u svojoj srži imati holistički pristup, s obzirom da je ključni izazov razvoja bioekonomije danas klasično linearan, monosektorski pristup, koji onemogućava cjelovitu percepciju bioekonomije kao koncepta koji je vrlo integriran i multisektorski.
Očekivani učinak nove knjige o bioekonomiji je pružiti nove informacije za donositelje odluka na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, omogućiti studentima da pronađu ključne činjenice povezane s bioekonomijom, te omogućiti poduzetnicima da pronađu ključni okvir za nove poslovne ideje.

Share:
Skip to content