ilustracija

Trajanje projekta: 15.3.2024. – 15.3.2025.

Naručitelj: Ured Zaklade Hanns Seidel u Zagrebu

Voditelj projekta: dr.sc. Sandro Knezović

Kompleksnost Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU (ZSOP EU) ogleda se u vrlo kompliciranim alatima na raspolaganju EU, osobito uzimajući u obzir karakter procesa donošenja odluka, institucionalnog okvira, temeljnih dokumenata i koncepata, što čini korištenje temeljnog terminološkog okvira iznimno zahtjevnim zadatkom. Dužnosnici EU i njezinih zemalja članica, operativci, članovi akademske zajednice i nevladinih udruga, kao i novinari i studenti, teško se nose s razmijevanjem terminološkog okvira ZSOP EU. Upravo iz tog razloga, partneri na ovom projektu pokušat će premostiti taj deficit znanja izradom glosara temeljnih termina i koncepata u ovom specifičnom području. Inicijalni fokus usmjeren je ka deset temeljnih termina iz područja ZSOP EU, koje smatramo vrlo važnim za razumijevanje šireg policy-okvira ZSOP EU, a to su:

1. Misije i operacije ZSOP EU;
2. ZSOP EU;
3. Globalna strategija EU;
4. Institucije EU-a i postupak donošenja odluka u okviru ZSOP-a;
5. Europski obrambeni fond;
6. Europski instrument mirovne pomoći;
7. Strateška autonomija EU;
8. Strateški kompas EU;
9. Temeljni izazovi ZSOP EU;
10. Stalna strukturirana suradnja.

Svako izdanje sadržavat će temeljne informacije o razvoju fenomena u fokusu, njegovu trenutnu relevantnost za koncept ZSOP EU, potencijalne manjkavosti i izazove za budućnost. Tekst će biti pisan na hrvatskom i engleskom jeziku. S jedne strane publikacije počinjat će hrvatska, a s druge engleska verzija. Imat će maksimum 1000 riječi po jezičnom izdanju i bit će pisana neakademskim i razumljivim rječnikom za širu publiku. Neće sadržavati fus-note, end-note niti dodatke. Svaka publikacija bit će ilustrativna i logički povezana s ostalima, što sve zajedno čini čitljivu i zanimljivu seriju publikacija o temeljnim fenomenima ZSOP EU – Glosar ZSOP EU.
Nakon izrade i tiskanja svih deset publikacija, projekt će završiti javnom prezentacijom publikacija u suradnji s Zakladom Hanns Seidel i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Share:
Skip to content