Trajanje: 4/2016. – 4/2019.

Naručitelj: Europska komisija, Horizon 2020

Koordinator: Sveučilište u Kolenu, Jean Monnet Chair for Political Sciences

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Višnja Samardžija

IRMO nije član konzorcija, ali sudjeluje u provedbi pojedinih aktivnosti HORIZON 2020 projekta FEUTURE – The Future of EU-Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios. Cilj projekta je razraditi dinamiku te scenarije budućih odnosa EU-a i Turske, imajući u vidu njihove ključne pokretače i učinke. IRMO je uključen u izradu „FEUTURE 28 Country Report“ čiji je cilj omogućiti uvid u stavove političkih elita, akademske zajednice, medija i građana na nacionalnoj razini o dosadašnjim i budućim odnosima država članica Europske unije i Turske. U 2017. Godini „FEUTURE Croatia Report“ izradile su Višnja Samardžija i Senada Šelo Šabić te je on objavljen na web stranici projekta.

Share:
Skip to content