Trajanje projekta: 1/9/2018. – 31/8/2021.

Program: Erasmus+

Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)

Vrijednost projekta: 196.378 EUR

Koordinator projekta: Hrvatski šumarski institut

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Sanja Tišma

Projektni partneri:

  • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska
  • Visoko učilište Algebra, Hrvatska
  • Gozdarski institut Slovenije (Slovenian Forest Institute), Slovenija
  • Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service), Slovenija
  • Bundesforschungs und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (Austrian Research Centre for Forests), Austrija
  • Universität für Bodenkultur Wien (University of Natural Resources and Life Sciences), Austrija

Sažetak:

Bioekonomija zasnovana na šumama povezuje cijeli lanac vrijednosti, od održivog gospodarenja šumskim resursima do isporuke proizvoda i usluga s dodanom vrijednošću. Unatoč tome što postaje vodeća paradigma šumarskog sektora te je dio prioritetne politike i strategija Europske unije, o njoj se malo zna te se rijetko nalazi u programima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u partnerskim državama projekta (Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji).

Stoga će ovaj projekt rezultirati novim kurikulumom i e-tečajem na temu bioekonomije zasnovane na šumamaKurikulum i e-tečaj biti će dostupni svima na mrežnoj stranici projekta i LMS Moodle platformi na hrvatskom, engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku. Kurikulum predstavlja bazu za kvalitetno učenje, dok će e-tečaj osigurati sveobuhvatno znanje i ključne kompetencije u bioekonomiji zasnovanoj na šumarstvu.

Glavni ciljevi projekta su (I) povećati znanje i pružiti ključne kompetencije u području bioekonomije zasnovane na šumama te (II) povećati postojeću bazu programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ciljane skupine projekta su stručnjaci iz područja šumarstva i drvne tehnologije, a li i ostali dionici u šumarstvu, lokalna i regionalna samouprava, davatelji usluga obrazovanja odraslih te projektni partneri.

S novim ključnim kompetencijama o bioekonomiji zasnovanoj na šumama povećat će se znanje ciljanih skupina o tome kako provesti cjeloviti lanac vrijednosti i proizvesti proizvode s dodanom vrijednošću, što može pridonijeti jačanju ekonomije partnerskih zemalja i Europske unije.

Share:
Skip to content