Trajanje projekta: 10./ 2002. – 07./2003.

Naručitelj: Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva

Izvor financiranja: CARDS, 2001

Partner: IDI, Irska

Glavni cilj projekta je razvitak regionalne politike i prakse planiranja u Hrvatskoj.

Specifični ciljevi:

  • Ojačati sposobnost Ministarstva u programiranju, planiranju i provedbi obaveza koje proizlaze iz segmenta regionalne politike i razvoja.
  • Ojačati kapacitet upravljanja Fonda za regionalni razvoj.
  • Osnažiti koordinaciju I suradnju između Ministarstva i ostalih relevantnih sudionika procesa planiranja regionalne politike.

Aktivnosti:

  1. Preporuke Ministarstvu za izgradnju kapaciteta
  2. Koncept upravljanja pripremljen za Fond za regionalni razvoj
  3. Metodologija regionalnog razvoja predložena Ministarstvu
  4. Plan akcije pripremljen za Upravu za regionalni razvoj, vezano za naredni CRDS PROJEKT ( NACIONALNA STRATEGIJA REGIONALNOG RAZVOJA)

Rezultati:

  1. Podizanje osposobljenosti za upravljanje, planiranje i programiranje u Upravi za regionalni razvoj u Ministarstvu
  2. Preporuke za novu organizacijsku strukturu Upravi
  3. Preporuke za organizaciju i upravljanje Fondom regionalnog razvoja Hrvatske
  4. Plan akcije za Upravu u Ministarstvu vezano za naredni projekt tehničke pomoći EU Hrvatskoj

Vrsta usluga

Opis poslova:

  • Osnaživanje Ministarstva kako bi razvili sposobnosti i tehnike vezane za regionalno planiranje i programiranje.
  • Osnivanje suradnje s relevantnim institucijama uključenim u regionalni razvoj, s naglaskom na suradnji između Ministarstva i Fonda za regionalni razvoj
  • Razrađen nacrt upravljanja Fondom za regionalni razvoj
  • Povećanje kapaciteta za buduću pomoć vezanu za upravljanje regionalnim razvojem, regionalnim planiranjem i programiranjem.
  • Izrada metodologije programa regionalnog razvoja, u skladu sa zakonskim obavezama
Share:
Skip to content