Trajanje projekta: 3/2017. – 4/2017.

Naručitelj: LAG Zeleni Bregi

Voditelj projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Projekt je omogućio LAG-u Zeleni Bregi izvršiti obaveze u okviru projekta TELI2 iz programa Erasmus +. U okviru projekta analizirani su upitnici i izvještaji fokus grupa održanih u šest zemalja partenera o potrebim znanjima i vještinama na lokalnoj razini. Analiza postojećih znanja i potreba ulazni je podataka za razvoj sustava obrazovanja, odnosno sustava akreditacije kurikuluma za implementaciju LEADER pristupa. U ovkiru projekta pripremljena su tri izvještaja na engleskom jeziku- analiza upitnika partnera iz 6 zemlja, analiza fokus grupa i sumarni izvještaj.  Analiza je pokazala potrebu za nekim generičkim vještinama (npr. vezano uz napredno korištenje računala i interneta) te specifičnih vezanih uz implementaciju LEADER pristupa.

Share:
Skip to content