Trajanje projekta: 3./2018. – 6./2018.

Naručitelj: Etnografski muzej

Voditelj projekta: dr.sc. Ana-Maria Boromisa

Izrađena je analiza troškova i koristi i analiza izvodljivosti za projekt rekonstrukcije napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj 9/2 Zagreb. Projektom se rješavaju ključna ograničenja Etnografskog muzeja koja se odnose na nedostatak čuvaonica i prostora za odvijanje edukativnih sadržaja te omogućuje ostvarivanje razvojnih ciljeva definiranih na razini Grada Zagreba, Urbane Aglomeracije Zagreb, Republike Hrvatske i EU-a, a odnose se na obnovu brownfield lokacija te unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture i usluga. Ti će se ciljevi ostvariti unaprjeđenjem infrastrukture i usluga u kulturi i time pridonijeti kvaliteti života građana Zagreba i okolice te turista koji posjećuju Zagreb. Uređenjem napuštene zgrade i osiguranjem novih, primjerenih prostora za kulturne djelatnosti (čuvaonice, restauratorske radionice, foto-studio, prostori za edukativne aktivnosti) stvorit će se preduvjeti za kontinuiranu promociju i zaštitu materijalne i nematerijalne baštine i osiguranje njezine dostupnosti, cjelogodišnju organizaciju kulturnih događanja, edukaciju i motiviranje građana, posebno djece i mladih za sudjelovanje u kulturnom životu te unaprjeđenje suradnje s odgojno-obrazovnim i baštinskim institucijama te udrugama civilnog društva kako bi se kontinuirano djelovalo na aktivnije uključivanje djece i mladih u kulturni život Urbane aglomeracije Zagreb.

Share:
Skip to content