Trajanje projekta: 1./2007.- 1./2009

Voditeljica projekta: dr.sc. Nevenka Čučković

Ovo je novi projekt trajne istraživačke djelatnosti koji se realizira uz financijsku potporu MZOŠ-a u razdoblju 2007-2009.

Temeljni cilj ovog projekta jest potaknuti, kroz mjerenje utjecaja međunarodnih razvojnih i strukturnih promjena i integracijskih procesa, promjene i prilagodbe u hrvatskom gospodarstvu osobito sa aspekta njegovih osnovnih makro i mikro performansi u pojedinim sektorima (poduzeća, ljudski kapital i znanje, tehnološki progress, inovacije, trgovina, industrija, itd.). Projekt želi temeljem teorijskih i empirijskih istraživanja pridonijeti rasvjetljavanju temeljnih dilema pri izboru politike konkurentnosti, restrukturiranja državnog sektora i politike razvoja poduzeća i poduzetništva kao nosivim stupovima nove ekonomije znanja. Nekoliko je dominantnih silnica i komponenti koje određuju hrvatsku konkurentnost, restrukturiranje i poduzetništvo u gospodarstvu utemeljenom na znanju, a koje projekt želi istražiti. Prva je pozicija hrvatskog gospodarstva u usporedbi s zemljama EU prema rezultatima konkurentnosti i osnovnim pokazateljima ekonomske uspješnosti. Druga je razina međunarodnog i domaćeg poslovnog okruženja i institucionalno-zakonodavnog okvira koje neposredno utječe na poslovanje poduzeća. Treća je razina osnovnih faktora restrukturiranja i konkurentnosti na razini poduzeća, što uz proizvodne faktore uključuje tehnologiju, znanje, poduzetništvo i inovativnost.

Istraživanje će rezultirati analizom velikog broja statističkih pokazatelja u usporedbi s pokazateljima referentnih zemalja temeljem kojih će se kontinuirano testirati snaga i relativna pozicija Hrvatske, te bitne prednosti i slabosti u pojedinim područjima i sektorima. Stvaranje takve baze podataka predstavljat će važnu infrastrukturu daljnjim ciljanim i detaljnijim istraživanjima znanstvenika, nosiocima ekonomske politike i poduzetnicima u prilagodbi njihovih politika. Izgradnja vremenske serije međunarodno usporedivih pokazatelja osiguravat će i dinamičku usporedivost pokazatelja konkurentnosti i efikasnosti kako na razini gospodarstva u cjelini tako i sektora poduzeća.

IRMO suradnici:

  • dr. sc. Krešimir Jurlin
  • dr.sc. Senada Šelo-Šabić
  • Valentina Vučković

Vanjski suradnici:

  • dr. sc. Will Bartlett (London, UK)
  • dr. sc. Slavo Radošević (London, UK)
  • dr. sc. Matija Rojec (Ljubljana, Slovenija)
  • dr. sc. Mia Mikić ( Bangkok, Tajland)
Share:
Skip to content