logo

Naručitelj: Bjelovarsko- bilogorska županija

Trajanje projekta: ožujak 2020. – prosinac 2020.

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Osnovni ciljevi projekta su:

      • izraditi kvalitetan razvojni plan županije kao osnovu za njen daljnji razvoj, usklađen sa svim ključnim nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i onima na razini EU;
      • pridonijeti cjelokupnom procesu strateškog planiranja u županiji kroz kontinuiranu raspravu svih dionika i aktera o budućem razvoju županije, tj. do 2027. godine
      • pridonijeti razumijevanju te jačanju znanja i vještina stručnjaka iz županije te drugih ključnih dionika
Share:
Skip to content