logo županije

Trajanje projekta: 9/2021. – 7/2022.

Naručitelj: Grad Zagreb, gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Vrednovanje će obuhvatiti sve dijelove Strategije.

Osnovni ciljevi projekta su:

  • pridonijeti kvaliteti izrađene Strategije
  • pridonijeti porastu razumijevanja o cjelokupnom procesu strateškog planiranja  i vrednovanja strateškog dokumenta u gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje putem  rasprava usmjerenih na podizanje kvalitete izrađene Strategije aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. (kroz argumentiranu  ocjenu relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti,  koherentnosti i učinkovitosti strategije);

Posebna će se pozornost dati primjerni niza   evaluacijskih pitanja u okviru slijedećih evaluacijskih kriterija: relevantnost, konzistentnost, unutarnja i vanjska koherentnost i utjecaj strategije.

Share:
Skip to content