logo županije

Trajanje projekta: 1.4.2021. – 30.11.2023.

Naručitelj: Grad Zagreb

Voditeljica projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Projekt obuhvaća participativnu izradu Plana razvoja kulture grada Zagreba što podrazumijeva analitičku studiju stanja kulture u Zagrebu te određivanje vizije, ciljeva, specifičnih ciljeva, mjera i projekata. Tijekom izrade projekta, rok se produljio pa je u konačnici produljen naziv i period samog dokumenta, tako da se u konačnici dokument zove Program razvoja kulture grada Zagreba 2024-2030.
Cilj projekta je temeljem analize stanja vezano za postojeću zakonsku regulativu, nalaze istraživanja koja su već prikupljena ili su u tijeku o kulturnim resursima grada Zagreba, analize i razgovora s ključnim akterima u području kulture u gradu i širem okruženju, a u suradnji s radnom grupom Grada Zagreba, odrediti viziju razvoja kulture grada Zagreba, definirati ključne razvojne prioritete u nadolazećem srednjoročnom razdoblju i pripremiti jasan akcijski plan.
Očekivani rezultat je izrađena analitička Studija stanja kulture u gradu Zagrebu te strateški planski dokument što podrazumijeva strateško pozicioniranje kulture u širem društvenom okruženju, a u smislu maksimalnog korištenja njenog potencijala.

Share:
Skip to content