logo županije

Trajanje projekta: 1.4.2021. – 31.10.2021.

Naručitelj: Grad Zagreb

Voditeljica projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Cilj projekta je temeljem analize stanja vezano za postojeću zakonsku regulativu, nalaze istraživanja koja su već prikupljena ili su u tijeku o kulturnim resursima grada Zagreba, analize i razgovora s ključnim akterima u području kulture u gradu i širem okruženju, a u suradnji s radnom grupom Grada Zagreba, odrediti viziju razvoja kulture grada Zagreba, definirati ključne razvojne prioritete u nadolazećem srednjoročnom razdoblju i pripremiti jasan akcijski plan.

Share:
Skip to content