Trajanje projekta: 04./2010. – 12./2010.

Naručitelj: UNDP, Ekonomski fakultet Osijek

Voditelj projekta: dr. sc. Krešimir Jurlin

Riječ je o nastavku istraživanja Regionalni indeks konkurentnosti 2007. kojim se mjeri konkurentnost županija i regija Hrvatske temeljem brojnih statističkih i anketnih indikatora te njihovim agregiranjem na razinu indeksa poslovnog sektora i
poslovnog okruženja, kao i finalnog rangiranja županija prema konkurentnosti. Projekt se sastojao od definiranja i testiranja indikatora konkurentnosti, njihovog grupiranja u faktore konkurentnostite izradu podindeksa i finalnih indeksa, kojim su rangirane županije i regije prema njihovoj konkurentnosti. U okviru istraživanja, provedena je i analizirana velika anketa poduzetnika, čiji su odgovori poslužili kao indikatori pojedinih aspekata regionalne konkurentnosti. Korist ovog istraživanja je (između ostalog) što je pripremljenu bazu podataka moguće koristi kod izrada i evaluacija županijskih razvojnih strategija.

Share:
Skip to content