Trajanje projekta: 11./2009. – 10./2010.

Naručitelj: Ministarstvo kulture / Svjetska banka

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Cilj projekta je provesti analize i pripremiti plan ulaganja od 20 milijuna eurau sustav zaštite prirode u Republici Hrvatskoj tijekom sljedećih 5 godina, kojim bi se omogućila potpora hrvatskim pripremama za ulazak u Europsku uniju u sektoru zaštite prirode. U razdoblju od siječnja do rujna 2010. godine izrađene su analize i procjene te je pripremljeno 17 izvještaja i prijedloga aktivnosti koje bi se trebale financirati iz NPIP projekta s procjenom troškova predviđenih ulaganja. Nalazi istraživanja i preporuke svih komponenata koje su provedene kroz projekt raspravljeni su i nadograđeni kroz 13 okruglih stolova u zaštićenim područjima u Hrvatskoj s oko 300 sudionika. Također, organizirane su dvije prezentacije rezultata projekta za širu javnost. Temeljem rezultata istraživanja pripremljena su 4 projektna prijedloga za fi nanciranje iz EU fondova: (1) Jačanje institucija zaštite prirode na državnoj i regionalnoj razini vezano uz kapacitete korištenja EU strukturnih fondova, (2) Jačanje kapaciteta regionalnih upravnih tijela vezano uz procjenu utjecaja Ekološke mreže, (3) Održivo upravljanje nizina rijeka Mure i Drave kroz suradnju sektora zaštite prirode i upravljanja vodama u Hrvatskoj, (4) Podizanje svijesti i edukacija poljoprivrednika na regionalnoj razini o NATURA 2000, važnosti očuvanja biološke raznolikosti i mogućnosti poljoprivredno-okolišnih programa u pilot područjima.

Share:
Skip to content