Trajanje projekta: 6/2016. – 5/2017.

Naručitelj: Javna ustanova NP Krka

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Glavni cilj projektnog zadatka bila je priprema okvira za održivi integrirani lokalni razvoj te poticanje suradnje Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i lokalnog stanovništva u pripremi i provedbi razvojnih projekata. Projekt se sastojao od 3 faze: i) Prilagodba gospodarske studije pod naslovom Studija poticanja razvoja tradicijskog poduzetništva u zoni okolice Nacionalnog parka „Krka“ prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., ii) priprema i provedba edukativnih radionica vezano za pripremu projektnih prijedloga te iii) tehnička pomoć u izradi do 10 projektnih prijedloga za Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Tijekom 2016. godine pripremljena je analitička Studija poticanja razvoja tradicijskog poduzetništva u zoni okolice Nacionalnog parka „Krka“ u kojoj su identificirane ključne mogućnosti za ulaganja u poticanje lokalnog razvoja u području gornjeg toka rijeke Krke te je pripremljeno i održano deset edukacijskih radionica s lokalnim stanovništvom.

Share:
Skip to content