Trajanje projekta: 01./2004. – 05./2004.

Naručitelj: Fond za regionalni razvoj, Zagreb

Izvor financiranja: Vlada RH

Partner: Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb

Svrha projekta je da doprinese poboljšanju financiranja regionalnog razvoja u Hrvatskoj, kako bi se razvojni projekti usmjeravali na financiranje projekata za razvoj županija i jedinica lokalne samouprave te za iniciranje primjene principa koji se koriste u EU-u. Cilj je da se poboljša proces i procedure financiranja projekata županija i jedinica lokalne samouprave, poveća protok informacija, razumijevanja, sposobnosti i motivacija dionika projekata vezanih za bolju pripremu regionalnih razvojnih projekata. Temeljem toga, poboljšati korištenje postojećih i novih mogućnosti za financiranje razvojnih projekata iz Fonda za regionalni razvoj i iz drugih domaćih i međunarodnih institucija.

Vrsta usluga

  • Osmišljavanje cjelokupnog postupaka prijave i evaluacije projekata;
  • dokumenti (kompletni formulari) za prijavu za dobivanje sredstava od strane Fonda (općine, gradovi, komunalna poduzeća, itd.);
  • upute (priručnik) za prijavu;
  • upute za vrednovanje i bodovanje projektnih prijedloga;
  • treninga (3) s materijalima, za osoblje Fonda,
  • radionica o prijavi projekta za kandidate i dionike, izrada materijala,
  • treninga (8) za kandidate i dionike projekata (3509 iz svih 20 županija i Grada Zagreba).
Share:
Skip to content