Trajanje: 8/2015. – 12/2016.

Naručitelj: DUNEA – Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Voditelj: Marijo Polić

Projekt je izrađen prema metodologiji Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova i sadrži analizu stanja razvoja u Županiji, viziju, strateške ciljeve, prioritete, mjere i razradu mjera za projekte te provedbene mehanizme i pregled županijskih strateških razvojnih projekata. U izradi strategije korišten je participativni pristup putem sudjelovanja Partnerskog vijeća u svim fazama izrade. Projektom su utvrđeni pravci i smjernice budućeg razvoja Dubrovačko-neretvanske županije i okvir za konkretne razvojne projekte koji su potrebni kako bi sepostigle željene promjene i ostvarili postavljeni razvojni ciljevi. Strategija izrađena ovim projektom osnova je donositeljima odluka u Županiji i lokalnoj samoupravi za pripremu i odabir razvojnih projekata te za kandidiranje za financiranje iz fondova EU-a i drugih financijskih izvora.

Share:
Skip to content