Trajanje projekta: 9/2018. – 9/2022.

Naručitelj: EC HORIZON 2020

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

SINCERE je 4-godišnji projekt financiran iz programa EK Obzor 2020. Voditelj projekta je  European Forest Institute iz Finske u suradnji s 22 partnera iz 9 zemalja sa ciljem osmišljavanja inovativnih politika za vrednovanje usluga šumskih ekosustava. IRMO je promjenom partnerskog ugovora preuzeo znanstveno-istraživačku dionicu rada na projektu od partnera Park prirode Medvednica. Pripremit će se metodologija i provesti vrednovanje zdravstveno-rekreativne funkcije šuma PP Medvednica te predložiti inovativni mehanizam njezina financijskog vrednovanja. Kroz projekt će se osmisliti korištenje ekonomskih modela za vrednovanje opće korisnih funkcija šuma te predložiti novi modeli upravljanja šumama, uz uvažavanje njihove ekonomske i društvene uloge u lokalnom i regionalnom razvoju. U okviru projekta izradit će se baza podataka inovativnih mehanizama (IM) za financijsko vrednovanje tih funkcija šuma kao okvir za nove održive okolišne politike.

Share:
Skip to content