logo

Trajanje: 06/2014. – 12/2014.

Naručitelj: Istarska razvojna agencija IDA, Pula

Voditeljica: dr. sc. Sanja Maleković

Kroz projekt SMARIINNO formiran je sustav pametne mreže koja će pomoći u praćenju R&I kapaciteta u malim i srednjim poduzećima u osam zemalja Jadranske regije. U provedbi projekta sudjelovalo je 18 partnera, a IRMO je izradio analizu potencijala, istraživanja i inovacija malih i srednjih poduzeća Istarske županije te analizu potreba ovih poduzeća vezano uz iznose i oblike financiranja R&I, ali i podršku relevantnih institucija. Ove studije uspoređene su sa rezultatima analiza ostalih 7 zemalja sudionica u projektu SMARIINNO temeljem čega će se formirati mreža za poticanje i jačanje istraživanja i inovacija u regiji.

Share:
Skip to content