ilustracija

Trajanje projekta: 1.7.2020. – 31.05.2022.

Naručitelj: UNDP FBiH

Voditeljica projekta: dr.sc. sanja Tišma

U Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenut je tijekom 2020. godine intenzivan proces izrade strateških razvojnih dokumenata na svim razinama. Jedan od projekata je izrada Plana razvoja za kanton 10 u kojem je IRMO jedan od partnera zadužen za koordiniranje aktivnosti i provedbu procesa strateškog planiranja vezano za zaštitu okoliša. Konkretno, IRMO je izradio analizu stanja u području okoliša, organizirao nekoliko online radionica s lokalnim dionicima, sudjelovao je u izradi sveobuhvatne SWOT analize, kreiranju strateškog okvira – u definiranju vizije i ciljeva te u izradi konkretnih razvojnih mjera. Također, izrađen je i akcijski plan u području zaštite okoliša te su identificirani ključni okolišni projekti.

Share:
Skip to content