Trajanje projekta: 1./2019. – 7./2019.

Naručitelj: Općina Štefanje, Bjelovarsko-bilogorska županija

Voditelj projekta: dr.sc. Sanja Maleković / Mario Polić

Uspostavljanje dugoročnog održivog koncepta razvoja turizma Općine Štefanje; definiranje ključnih odrednica za uspješno pozicioniranje Općine Štefanje; utvrđivanje srednjoročnih razvojnih prioriteta, njihovih nositelja i izvora financiranja, pružanje strateškog okvira za privlačenje potencijalnih investitora, prepoznavanje razvojnih projekata u domeni privatnog i javnog sektora te povećanje apsorpcijske moći fondova EU-a. Jačanje ključnih kompetencija i vještina potrebnih za razvoj turizma Općine Štefanje.

Broj projekta: IRMO 2019 51-15

Share:
Skip to content