Trajanje projekta: 10./2017.– 12./2018.

Naručitelj: Javna ustanova RERA

Voditelj projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

IRMO je proveo usluge informiranja i edukacije u području izrade studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi. Usluga je obuhvatila održavanje tri petodnevne radionice u Splitu i to od 7 .- 11. svibnja 2018. za 20 polaznika, zaposlenika tijela javne vlasti, od 3. – 7. rujna 2018. (za zaposlenike RERA-e) i od 26. – 30. studenoga 2018. (za tijela javne vlasti). Sadržaj edukacija za studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi usklađen je s elementima, opsegom i upotrebom analize izvedivosti s analizom troškova i koristi i njezinom primjenom u Republici Hrvatskoj u kontekstu kohezijske politike Europske unije. Polaznici su dobili uvid u mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi, upoznali se s uobičajenim greškama pri naručivanju, izradi i kontroli kvalitete studija. Sadržaj edukacije temeljio se prvenstveno na Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekata Europske komisije za razdoblje 2014. – 2020. (European Commission, 2014.) i Metodologiji za provedbu analize troškova i koristi (Europska komisija, 2015: prilog III). U izvođenju edukacije, naglasak je bio na analizi konteksta, ciljeva i tržišta; financijskoj i ekonomskoj analizi i analizi rizika.

Share:
Skip to content