ilustracija

Trajanje projekta: 02.03.2020. – 02.03.2021.

Naručitelj: WYG Savjetovanje

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Potrebno je razraditi metodološki pristup za provedbu vrednovanja djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe Operativnog programa (OP) Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. financiranog putem Europskog socijalnog fonda (ESF) te potom provesti vrednovanje u području za prethodno utvrđena evaluacijska pitanja. Vrednovanjem je ocijenjena razina uspješnosti provedbe OP-a u pogledu dostizanja nacionalnih ciljeva iz Strategije EU2020, ključnih pokazatelja uspješnosti samog OP, regionalnih učinaka provedbe OP, integriranog pristupa u korištenju ESF-a i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) u poticanju urbanog razvoja te dostizanju tzv. horizontalnih načela (održivi razvoj, ravnopravnost spolova i nediskriminacija, dobra vladavina).
Provedba OPULJP-a se odnosi na preko 1700 do sada ugovorenih projekata u četiri područja: zapošljavanja, obrazovanje, socijalna uključenost i dobro upravljanje.
Rezultati vrednovanja bi se trebali iskoristiti kao polazište za novi ciklus planiranja korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda u razdoblju 2021.-2027.
Studija s rezultatima istraživanja je pod rednim brojem 11. dostupna na http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/evaluacijske-aktivnosti/

Share:
Skip to content