IRMO Brief 08/2019 (kolovoz 2019. g.), čiji je autor Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, bavi se ulogom Indonezije i Saveza država Jugoistočne Azije (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations) u regiji Azija-Pacifik. Ovaj Biref daje uvid u razvoj ASEAN-a od njegovog osnivanja u kolovozu 1967., a fokus mu je na korijenima ASEAN-a, doprinosu Indonezije regionalnoj dinamici te postignućima ASEAN-a u odnosima sa velikim silama. Danas ASEAN ima deset zemalja članica, a sjedište Tajništva je u Jakarti, budući da je Indonezija nedvojbeni lider unutar ove organizacije. U svrhu jačanja sigurnosne suradnje u regiji Azija-Pacifik, osnovan je i Regionalni Foruma ASEANA-a (ARF) sa 28 zemalja članica, među kojima su Kina, Indija, Rusija i SAD. Tijekom više od pedeset godina, ASEAN se pokazao kako važna platforma za sigurnosnu, vojnu, političku, gosparsku i kulturnu suradnju među svojim članicama, a postao je i važan partner drugih regionalnih i globalnih sila.

Share:
Skip to content