Posebni broj časopisa Revija za sociologiju

Posebni broj časopisa Revija za sociologiju

Urednik tematske sekcije “Medijska pismenost građana Republike Hrvatske kao sociološki fenomen”: Paško Bilić Časopis: Revija za sociologiju, Vol. 53 No. 2, 2023. Izdavač: Filozofski fakultet Godina: 2023. ISSN 0350-154X (Tisak) ISSN 1846-7954 (Online)...
Objavljen članak u časopisu Southeastern Europe

Objavljen članak u časopisu Southeastern Europe

Dr. sc. Viktorija Car sa Sveučilišta u Splitu i dr. sc. Paško Bilić, viši znanstveni suradnik sa Odjela za kulturu i komunikacije (IRMO) autori su članka pod naslovom ‘Critical junctures in the Croatian media system: privatisation, liberalisation, and...
Ivana Keser objavila poglavlje pod naslovom “Otporni gradovi”

Ivana Keser objavila poglavlje pod naslovom “Otporni gradovi”

IRMO znanstvenica dr. sc. Ivana Keser iz Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj objavila je poglavlje pod naslovom “Otporni gradovi” u knjizi Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u 21. stoljeću, knjiga 2. Knjigu su izdali Fakultet...
Poglavlje u knjizi “Otporni gradovi”

Poglavlje u knjizi “Otporni gradovi”

Autori: Robert Mikac, Skupina Autora Naslov knjige: Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u 21. stoljeću, knjiga 2. Naslov poglavlje: Otporni gradovi Izdavači: Naklada Jesenski i Turk i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Godina: 2023. ISBN...
Objavljen rad „Slow Mobility“

Objavljen rad „Slow Mobility“

Autori: Ana Žuvela i Dea Vidović Publikacija: Sensing Earth – Cultural Quests Across a Heated Globe Izdavač: Valiz u suradnji s Europskom kulturnom zakladom Godina: 2023. ISBN 978-94-93246-24-9 Pokušavajući shvatiti kako se umjetničke i kulturne zajednice,...
Skip to content