IRMO Brief 09/2020 (rujan 2020. g.) autorice Sanje Vujačić, bavi se važnošću francusko-njemačkih odnosa za europski integracijski proces. Nakon što je Ujedinjena Kraljevina napustila članstvo u Europskoj uniji u siječnju 2020., Francuska i Njemačka postale su nesporni lideri europskog kluba. Dok se neki pribojavaju da bi ove dvije velike zemlje mogle nametati svoju volju malim članicama, vizija budućeg razvoja EU-a ostaje nejasna. Usprkos inicijativama za koordinaciju aktivnosti između Pariza i Berlina, EU se čini podijeljenom oko pitanja institucionalnih reformi, migracija i proširenja. Autorica također razmatra hoće li Francuska i Njemačka naći načina da oblikuju zajedničku vanjsku politiku, spremnu za suočavanje sa rastućom konkurencijom iz Kine, Rusije i SAD-a.

Slika: Vijeće EU

Share:
Skip to content