Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirana radna mjesta I vrste na neodređeno vrijeme uz trajanje probnog rada od 6 mjeseci:

1. rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi – stručne službe – 1 izvršitelj
Uvjeti: završen dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili završen preddiplomski sveučilišni studij pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na rukovodećim poslovima, važeći certifikat iz područja javne nabave, znanje rada na računalu, dobro poznavanje engleskog jezika

2. voditelj računovodstva – 1 izvršitelj
Uvjeti: završen dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva u struci na rukovodećim poslovima, znanje rada na računalu, dobro poznavanje engleskog jezika

Prednost pri zapošljavanju će imati kandidati s iskustvom rada u tijelima javne uprave i iskustvom rada na projektima EU.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), dokaz o znanju engleskog jezika.

Prijave se šalju se na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj”.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Pristupnici u natječaju biti će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Ispravak dijela javnog natječaja

Radni odnos bit će zasnovan sa XXX.
26.5.2018.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ime odabranog kandidata izbrisano je sa web stranica Instituta.

Share:
Skip to content