ilustracija

Trajanje projekta: 09/2020. – 07/2022.

Naručitelj: Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju

Koordinator projekta: Sveučilište Maria Curie-Sklodowska (UMCS) Lublin

Projektni partneri:

   • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Zagreb
   • Srednjoeuropski institut za radna pitanja (CELSI) Bratislava
   • Udruga elektrotehničke industrije Slovačke (ZEPSR) Bratislava
   • Sveučilište Tartu (UT) Tartu

Voditelj IRMO tima: Dr. sc. Hrvoje Butković

Glavni je cilj projekta prikupljanje podataka i pružanje empirijskih uvida vezano uz načine na koje sindikati, poslodavci i drugi akteri adresiraju pitanja zapošljavanja radnika koji dolaze izvan EU-a. Kako bi se prikupili dubinski i komparativni podaci projekt će analizirati situaciju u pet gospodarskih sektora: zdravstvo, metalna industrija, graditeljstvo, usluge i digitalna ekonomija (rad putem online platformi) u pet zemalja Srednje i Istočne Europe (SIE): Češka, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Poljska i Slovačka. Projekt ima sljedeće specifične ciljeve: i) identifikacija i analiza izazova s kojima se socijalna partneri suočavaju prilikom adresiranja i potencijalnog unapređivanja socijalnih prava radnika migranata; ii) analiza uloge koju procesi i ishodi industrijskih odnosa igraju u popravljanju radnih uvjeta radnika migranata; iii) stvaranje uvida u iskustva sindikata vezano uz organiziranje i predstavljanje radnika migranata; iv) analiza međunarodnih mreža u koje su uključeni sindikati, poslodavci i drugi akteri u sklopu procesa traženja radnika migranata; v) identifikacija i evaluacija glavnih pravnih okvira i karakteristika tržišta rada vezano uz radne uvijete radnika migranata; vi) skretanje pozornostiistraživačima i kreatorima politikana ulogu socijalnih partnera u revidiranju migracijske politike na nacionalnoj i EUsektorskoj razini.

Share:
Skip to content