Članak nastoji objasniti razlike u kvaliteti odnosa između izvršne i zakonodavne grane vlasti tijekom Korona krize u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Tematski fokus usmjeren je prema institucionalnim prilagodbama, izboru pravnog okvira, upotrebi nadzornih alata od strane parlamentaraca kao i ulozi pravosuđa u ispravljanju političkih odluka. Na temelju provedene analize članak donosi zaključke koji bi mogli biti korisni za istraživanja funkcioniranja političkih sustava u kriznim uvjetima izvan uskog opsega triju odabranih zemalja.

Časopis The Czech Journal of International Relations (CJIR) je recenzirani tromjesečnik koji objavljuje znanstvene radove iz međunarodnih odnosa (IR) i drugih srodnih područja. Indeksiran je u Web of Science (ESCI), Scopus, C.E.E.O.L., ProQuest i drugim bazama podataka.

Share:
Skip to content