Istraživači Odjela za kulturu i komunikacije Paško Bilić i Nada Švob Đokić objavili su članak pod naslovom The pendulum model of Croatian media policy: digitalisation between public interests and market competition u časopisu European Journal of Communication. Autori u članku analiziraju procese digitalizacije televizijskog emitiranja te regulacije tržišta elektroničkih publikacija sa društveno-povijesnog i društveno-kulturnog stajališt. Hrvatska je internalizirala europske normativne okvire u procesu ulaska u Europsku uniju. Međutim, takva restrukturacija nije nužno rezultirala očekivanim učincima u medijskom prostoru s obzirom na ulogu javnog medijskog servisa. Autori nude različita analitička objašnjenja kako bi rasvijetlili ovaj dugoročni proces.
Časopis European Journal of Communication izdavača SAGE Publications je, između ostalih, indeksiran u bazama Web of Science (Social Science Citation Index – SSCI) i SCOPUS i nalazi se u prvom kvartilu (Q1) rangiranih časopisa u polju komunikacijskih znanosti.b

Share:
Skip to content