ilustracija

Trajanje projekta: 02/2020. – 11/2021.

Naručitelj: Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju

Koordinator projekta: Institut za javne politike (IPP) Bukurešt

Projektni partneri:

    • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Zagreb
    • Centar za ekonomski razvoj (CED) Sofija
    • Institut za javne poslove (IPA) Varšava
    • Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) Skopje

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Hrvoje Butković

Glavni je cilj projekta unaprijediti i povećati kvalitetu procesa zastupanja zaposlenika u sklopu multinacionalnih kompanija te učinkovito korištenje EWC instrumenta od strane aktera industrijskih odnosa, putem treninga, transfera znanja i studijskog posjeta. Specifični ciljevi projekta su: i) povećati učinkovitost sustava zastupanja radnika u sklopu multinacionalnih kompanija; ii) konsolidacija transnacionalne suradnje kako bi se osigurala stalna razmjena informacija u cilju koordiniranog procesa zastupanja u sklopu EWC-a; iii) analiza stupnja razumijevanja europskog prava i relevantnih politika od strane sindikata u državama obuhvaćenim ovom projektom; iv) povećanje razine stručnosti sindikata vezano uz europsko pravo i politike u području industrijskih odnosa putem treninga i razmjene najbolje prakse. Očekuje se da će kao rezultat ovog projekta sindikati na nacionalnim razinama država uključenih u ovaj projekt uspostaviti zajedničke agenda djelovanja vezano uz EWC.

Share:
Skip to content