Trajanje projekta: 07/ 2012. – 06/2014.

Naručitelj: EU Program Culture 2007-2013, Brussels / Oesterreichische kulturdokumentation, Vienna

Voditelj projekta: dr. sc. Nada Švob-Đokić

Istraživanje obuhvaća analizu interkulturnih projekata financiranih od strane EU, međunarodnih organizacija i zaklada s ciljem da se ustanovi njihovo djelovanje i učinak na interkulturni dijalog u jugoistočnoj Europi. Procijenjena je uloga kulturnih politika u promociji kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga u Makedoniji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Austriji. Rezultati istraživanja pridonose sistematizaciji i sveobuhvatnoj analizi kulturne raznolikosti i interkulturalnosti u regiji jugoistočne Europe, te omogućuju komparaciju načina na koji se kulturni projekti ostvaruju u različitim sredinama, osobito u svjetlu utjecaja kulturnih politika. Organizirano je 7 regionalnih sastanaka i seminara u svim spomenutim državama. Pokrenut je specijalizirani portal i formirana banka podataka sa sjedištem u Skopju. Ostvaren je osnovni cilj projekta: analitički uvid u interkulturni dijalog i prihvaćanje kulturne raznolikosti kao osnovice kulturnog razvoja i komunikacije u jugoistočnoj Europi. Rezultati istraživanja potiču širenje interkulturnog dijaloga osobito putem djelovanja udruga i kulturnih organizacija i poticanje kulturne raznolikosti u spomenutim zemljama i u regionalnim okvirima, te operacionalizaciju pristupa koje zastupa EU na ovom području.

Share:
Skip to content