logo

Trajanje projekta: 1./2021. – 6./2021.

Naručitelj: Požeško-slavonska županija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Osnovni ciljevi projekta su:

      • Osigurati da je izrađen kvalitetan razvojni plan županije kao osnovu za njen daljnji razvoj, usklađen sa ključnim nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i onima na razini EU;
      • pridonijeti cjelokupnom procesu strateškog planiranja u županiji kroz kontinuiranu raspravu svih dionika i aktera o budućem razvoju županije, tj. do 2027. godine
      • pridonijeti razumijevanju vrednovanja strateškog plana te jačanju znanja i vještina stručnjaka iz županije te drugih ključnih dionika uključenih u proces izrade Plana o procesu prethodnog vrednovanja.
Share:
Skip to content