logo

Trajanje projekta: 4/2014. – 6/2014.

Naručitelj: Razvojna agencija grada Dubrovnika, DURA

Voditelj projekta: dr. sc. Damir Demonja

Korisnik Lokalnog Akcijskog Plana za integrirano upravljanje i održivi turizam, u okviru projekta “InTourAct“ je Grad Dubrovnik. Posebnost ovog Lokalnog Akcijskog Plana je obvezno uključivanje u njegov sadržaj ETIS indikatora (The European Tourism Indicator System), koji se osmišljavaju za svaku pojedinu lokalnu razinu i služe za vođenje procesa nadgledanja, upravljanja i povećanja održivosti turističke destinacije. Oni su, svojevrsni, instrumenti koje odabire svaka destinacija i implementira u svoje akcijske planove, a korisni su u praćenju kvalitete destinacije, za donošenje boljih i učinkovitijih upravljačkih odluka, čime se izravno utječe na odgovarajuće turističke politike. Uz definiranje ETIS indikatora, glavni cilj projektnog zadatka bio je stvaranje osnove za produženje turističke sezone i smanjenje pritiska turizma na jednom mjestu. Specifični ciljevi su promicanje ruralnog turizma oko urbanog područja Grada Dubrovnika i podrška održivim razvojnim strategijama, povećanje vidljivosti, atraktivnosti, dostupnosti perifernih destinacija boljim iskorištavanjem prirodne i kulturne baštine, te upotpunjavanje turističke ponude i poboljšanje javnih intervencija i turističkih (razvojnih) politika na područjima regije.

Share:
Skip to content