Trajanje projekta: 03./2009. –11./2010.

Naručitelj: Europska komisija za Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH / ECORYS Nizozemska

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

U okviru projekta stručnjaci IMO-a su nastavili rad na finalizaciji prijedloga Strategije regionalnog razvoja te na izradi nacrta Zakona o regionalnom razvoju i više podzakonskih akata temeljenih na Zakonu o regionalnom razvoju. Posebno važan doprinos dali su stručnjaci Instituta u pripremi Uredbe o izračunu indeksa razvijenosti temeljem koje je provedeno rangiranje svih gradova, općina i županija prema stupnju razvijenostis ciljem identificiranja lokalnih i županijskih jedinica koje zadovoljavaju kriterije za stjecanje statusa potpomognutog područja. U okviru projekta je također pripremljen i predstavljen model financiranja i selekcije projekata regionalnog razvoja. Model se temelji na indikativnim alokacijama sredstava za sufinanciranje na razini statističkih regija i županija sukladno stupnju razvijenosti te predviđa planiranje sredstava na razini prioriteta i mjera iz županijskih strategija razvoja, odnosno razvojnih prioriteta statističkih regija.

Share:
Skip to content