Trajanje projekta: 06./2010. – 10./2010.

Naručitelj: Europska komisija za Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH / HCL Consultants

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Tijekom lipnja 2010. godine u okviru projekta pripremljena je metodologija za pripremu i provedbu cost-benefi t analize za potrebe prijave na IPA natječaj, kao podloga za evaluaciju društvenih koristi izgradnje infrastrukturnih objekata u okviru poslovnih zona. Izrađeno je 20 cost-benefi t analiza koje su prilog aplikacijama za IPA IIIc Operativni program za Regionalnu konkurentnost RH. Pomoć u izradi aplikacija bila je namijenjena prijaviteljima projekata javnog sektora. Uz samu izradu cost-benefit analiza svrha projekta je bila i rad s korisnicima projekta i aplikatorima na IPA natječaj te prijenos znanja. Pripremljena je i provedena obuka za potencijalne korisnike sredstva IPA natječaja, izrađen je priručnik za izradu cost-benefi t analize i rječnik ključnih pojmova koji se koriste u ekonomskoj i fi nancijskoj analizi.

Share:
Skip to content